فرم استخدام کارشناس اداری

 • مشخصات فردی

 • لطفا آدرس را کامل وارد نمایید
 • مثال: 03112345678
 • مثال: 09131234567
 • لطفا عکس 3*4 با زمینه سفید ارسال نمایید
 • تحصیلات

 • مثال: دیپلم/لیسانس/فوق لیسانس/دکترا
 • مثال: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مثال: 1395
 • مهارت ها

 • شامل: خواندن/نوشتن/گوش دادن/صحبت کردن
 • لطفا شرح کوتاهی از زمان، محل و نحوه همکاری های قبلی خود را ذکر نمایید.
 • لطفا به صورت کامل وارد نمایید.
 • نوع همکاری

 • در صورت تمایل رزومه خود را بارگزاری نمایید
 • مثال: 10.000.000 ریال